• Дистанционно видеонаблюдение – революция в сигурността

    Дистанционно видеонаблюдение е сравнително нова услуга на охранителния пазар. Съчетана с техническа охрана /СОТ/, услугата “ дистанционно видеонаблюдение “ предлага най-високо ниво на защита на собствеността и имуществото на Възложителя. Комбинацията от тези две услуги, които „ЕНЕРДЖИ СИКЮРИТИ ГРУП“ ООД предлага, Ви дава следните предимства : При получаване на алармен сигнал от обекта, системата за […]

    Read More