Дистанционно видеонаблюдение – революция в сигурността

Дистанционно видеонаблюдение – революция в сигурността

Дистанционно видеонаблюдение е сравнително нова услуга на охранителния пазар.

Съчетана с техническа охрана /СОТ/, услугата “ дистанционно видеонаблюдение “ предлага най-високо ниво на защита на собствеността и имуществото на Възложителя. Комбинацията от тези две услуги, които „ЕНЕРДЖИ СИКЮРИТИ ГРУП“ ООД предлага, Ви дава следните предимства :

При получаване на алармен сигнал от обекта, системата за дистанционно видеонаблюдение визуализира точното място на нарушение на целостта на обекта.

Повишава ефективността на автопатрулната реакция. Това позволява на операторите в мониторинг центъра на „ЕНЕРДЖИ СИКЮРИТИ ГРУП“ ООД да насочват автопатрулната група към точката на събитието. Комбинацията е възможно най-близката по ефективност услуга, доближаваща се до услугата физическа охрана. По този начин се осигурява 24 часово визуално наблюдение върху обекта в реално време и постоянен запис на събитията.

Системата позволява архивиране на видеозаписи на самостоятелни информационни масиви. Такива са записващото устройство на обекта – DVR и централизирания мониторинг център на „ЕНЕРДЖИ СИКЮРИТИ ГРУП“ ООД .

По този начин в случай на неправомерни действия на обекта и/или унищожаване на записващото устройство, „ЕНЕРДЖИ СИКЮРИТИ ГРУП“ ООД винаги разполага със запис на произтеклите събития, който при необходимост се предоставя на Възложителя.

Това подсигуряване и комфорт за клиента се случва с помощта на дистанционно видеонаблюдение.

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.