Какво може да Ви предложи ESG СОД?

СОД & СОТ

Отдела е специализиран в проектирането и изграждане и подръжка на всякакъв вид охранителне системи. Ползвайки опита на водещи световни фирми в този сектор, предлага на своите клиенти най иновативните за момента продукти.

Видеонаблюдение

Изграждане на системи за видеонаблюдение и мониторинг на обекти. Използване на ново поколение видео камери с висока резолюция/HD/позволява предлагането на една висококачествена услага на своите клиенти.

Контрол на достъпа

Изграждане на системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време

Пожароизвестителни системи

Проектиране, изграждане и поддръжка на Пожароизвестителни системи

Жива охрана

Извършва охрана на промишлени обекти, обществени заведения, линейни обекти, охрана на земеделски площи, селскостопанска продукция и охрана на масови и спортни мероприятия.

Персонална охрана

ЕНЕРДЖИ СИКЮРИТИ ГРУП притежава всички необходими лицензи за извършване на охрана на физически и юридически лица. Също така фирмата осъществява и персонална охрана на VIP лица.

Отдалечен достъп до системите за Видеонаблюдение § СОТ

Системите за Видеонаблюдение и Сигнално охранителна техника, които Енерджи Сикюрити Груп предлага имат възможност за дистанционен достъп през настолна конфигурация и/или мобилни смарт устройства.

„НАДЕЖДНОСТ, СИГУРНОСТ, СПОКОЙСТВИЕ – ESG СОД“