Пакетно предложение по застраховките „Защитено имущество“ и „Защитен дом“за застраховане на имущество, собственост на юридически и физически лица

клиенти на Енерджи Сикюрити Груп, сключили договор за охрана с ESG СОД.

Help

Защитено имущество

Вариант 1

30 лв

дължима сума

застраховка защитено имущество esg сод

 • Злополука / Застрахователна сума
 • Пожар, късо съединение, и токов удар / 3 000 лв
 • Кражба чрез взлом на движимо имущество / 3 000 лв
 • Кражба с техническо средство за движимо имущество / 3 000 лв
 • В рамките на застрахователната сума (но не повече от 5% от нея) се покриват и разходите за възстановяване на разбитите при взлома прегради / 150 лв
 • Чупене на стъкла и витрини / 1 000 лв

Защитено имущество

вариант 3

60 лв.

дължима сума

застраховка защитено имущество esg сод

 • Злополука / Застрахователна сума
 • Пожар, късо съединение, и токов удар / 6 000 лв
 • Кражба чрез взлом на движимо имущество / 6 000 лв
 • Кражба с техническо средство за движимо имущество / 6 000 лв
 • В рамките на застрахователната сума (но не повече от 5% от нея) се покриват и разходите за възстановяване на разбитите при взлома прегради / 300 лв
 • Чупене на стъкла и витрини / 3 000 лв

Защитен дом

вариант 1

15 лв.

дължима сума

zashtiten-dom

 • Злополука / Застрахователна сума
 • Пожар, аварии от ВиК, късо съединение и токов удар / 2 000 лв
 • Кражба чрез взлом на движимо имущество / 2 000 лв
 • Кражба с техническо средство за движимо имущество / 2 000 лв
 • В рамките на застрахователната сума (но не повече от 5% от нея) се покриват и разходите за възстановяване на разбитите при взлома прегради / 100 лв

Защитен дом

вариант 2

22 лв.

дължима сума

zashtiten-dom

 • Злополука / Застрахователна сума
 • Пожар, аварии от ВиК, късо съединение и токов удар / 3 000 лв
 • Кражба чрез взлом на движимо имущество / 3 000 лв
 • Кражба с техническо средство за движимо имущество / 3 000 лв
 • В рамките на застрахователната сума (но не повече от 5% от нея) се покриват и разходите за възстановяване на разбитите при взлома прегради / 150 лв

Защитен дом

вариант 3

30 лв.

дължима сума

zashtiten-dom

 • Злополука / Застрахователна сума
 • Пожар, аварии от ВиК, късо съединение и токов удар / 4 000 лв
 • Кражба чрез взлом на движимо имущество / 4 000 лв
 • Кражба с техническо средство за движимо имущество / 4 000 лв
 • В рамките на застрахователната сума (но не повече от 5% от нея) се покриват и разходите за възстановяване на разбитите при взлома прегради / 200 лв

Защитен дом

вариант 4

36 лв.

дължима сума

zashtiten-dom

 • Злополука / Застрахователна сума
 • Пожар, аварии от ВиК, късо съединение и токов удар / 5 000 лв
 • Кражба чрез взлом на движимо имущество / 5 000 лв
 • Кражба с техническо средство за движимо имущество / 5 000 лв
 • В рамките на застрахователната сума (но не повече от 5% от нея) се покриват и разходите за възстановяване на разбитите при взлома прегради / 250 лв

Защитен дом

вариант 5

44 лв.

дължима сума

zashtiten-dom

 • Злополука / Застрахователна сума
 • Пожар, аварии от ВиК, късо съединение и токов удар / 6 000 лв
 • Кражба чрез взлом на движимо имущество / 6 000 лв
 • Кражба с техническо средство за движимо имущество / 6 000 лв
 • В рамките на застрахователната сума (но не повече от 5% от нея) се покриват и разходите за възстановяване на разбитите при взлома прегради / 300 лв